Marek Ignor

Marek Ignor

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukończył studia doktoranckie oraz trzy rodzaje studiów podyplomowych. Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Piastował funkcje w zarządach spółek oraz jako doradca zarządów. Współpracował lub doradzał w procesach restrukturyzacji i konsolidacji wielu przedsiębiorstw.

Działalność
samorządowa

2001-2002

Członek Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia – ekspert spoza Rady

2006-2010

Radny V kadencji Rady Miejskiej Wrocławia

wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów czł. Komisji Inicjatyw Gospodarczych czł. Podkomisji ds. Stabilizacyjnych i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorców czł. Komisji Nominacyjnej czł. Komitetu Organizacyjnego Euro 2012 we Wrocławiu

2015 - teraz

Członek Rady ds. Przedsiębiorczości powołany Zarządzeniem PREZYDENTA WROCŁAWIA

Jako Radny V kadencji Rady Miejskiej Wrocławia:

Inicjator powołania Podkomisji ds. Stabilizacyjnych i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorców Pomysłodawca szeregu inicjatyw wspierających MŚP prowadzących swoją działalność we Wrocławiu